Socilny systm

Transformcia dchodkovho poistenia

ETIKA

Les ako odraz morlky spoločnosti

Obnoviten zdroje energie

Transformcia energetickho trhu
img

Ktokovek, kto by si osoboval, e bude jedinm sudcom Pravdy a Mdrosti, tomu bo smiech prevrhne plavidlo.

Albert Einstein
img

Konat v zhode s prrodou je pre rozumn bytost to ist ako konat v zhode s rozumom.

Marcus Aurelius
img

Predstavivost je dleitejia ako vedomosti, vedomosti s limitovan, predstavivost obsiahne cel svet.

Albert EinsteinZjednotenie v dynamickom systme protikladov


img

Beriem do rk zbrane ducha, aby sme nimi porazili divzie mocnch tohto sveta!

Jn Lukik

Liberlny faizmus