Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

Návrh transformácie energetického trhu

 

 „ Že chýba energetická koncepcia, to je pravda, tá chýba vždy. My máme dneska platnú z roku 2008 a pracujem na tom, aby sme v roku 2013 prijali novú“.
 

minister hospodárstva Tomáš Malatinský  v rozprave NR SR dňa 29.1.2013 

 

Problémy

Zákon 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výrobe spôsobom riešenia podpory výroby cez prednostný prístup na trh a doplatok k pevne stanovenej cene rozpočítanej do povinne platených spotrebiteľom distribučných poplatkov naraz zasiahol do všetkých troch princípov riadenia trhov a hospodárstva s devastačným účinkom v sociálnej sfére :

1.       Systémom stanovenia cien subjektívnym spôsobom u regulátora zasiahol do relatívnych cien na trhu a umelo zmenil – deformoval pomery na energetickom trhu

2.       Rozpočítaním doplatkov do cien pre povinne platené distribučné poplatky spotrebiteľom zaviedol riešenie, ktoré má charakter rovnej spotrebnej dane – zmenil distribúciu hodnôt na trhu a v spoločnosti,pričom:

  • na trhu zaviedol redistribúcie medzi investormi, ktoré časť investorov zvýhodňuje na úkor ostatných
  • progresívne zdanil životnú úroveň spotrebiteľa s výrazne negatívnym dopadom na skupiny občanov s nižším príjmom

3.       V zákone 309/2009 Z.z. a ani v sprievodných legislatívnych normách neboli určené potreby a ani disponibilné prostriedky v čase, ktoré by stanovovali hranice a vytvárali väzbu medzi doplatkom, potrebami trhu a možnosťami ekonomiky

4.       Spotrebiteľ sa poskladal v roku 2011 cez doplatky priemerne 94 € na to, aby pri dodávkach energie na trh nebola vyprodukovaná jedna tona emisií CO₂, v roku 2012 priemerne 98 €. Štát emisie CO2 predal garážovej spoločnosti za 5 €. Pri slnečných elektrárňach sa spotrebiteľ poskladal v roku 2011 neuveriteľnými 346 € a v roku 2012 v priemerne  303 € na to, aby dodaná elektrická energia neprodukovala jednu tonu emisií CO2.

                                                                                         

Riešenie

 

  1. vytvorenie jednotného trhu energie z fosílnych palív a z obnoviteľných zdrojov energie
  2. zabezpečenie nediskriminačného prístupu energetických zdrojov na trh
  3. racionálne stanovenie potrebných kapacít pri rešpektovaní vzácnosti prírodných a investičných zdrojov
  4. zabudovanie do trhu stimulačne a penalizačne orientovaných transakčných nákladov, výška ktorých umožňuje regulovať tempo transformácie trhu smerom k OZE podľa možností rozvoja technológie a potrieb hospodárstva
  5. na meranie transakčných nákladov je možné využiť emisie CO2