Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

Kontakt

HONORS, a.s.

sídlo: Námestie osloboditeľov 24, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. Dušan Lukášik, CSc.

tel: +421910237237

e mail: honors@stonline.sk

Ing. Ľubomír Ružek

tel: +421910242484

e mail: ruzek@stonline.sk

 

HONORS, a.s. pracovisko Košice 

adresa: Murgašova 3, 040 01 Košice

email: honors@iol.sk

telefón/fax: +421556222715

 

Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav

adresa: Murgašova 3, 040 01 Košice

email: honors@iol.sk

telefón/fax: +421556222715