Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Kontakt

HONORS, a.s.

sídlo: Námestie osloboditeov 24, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. Dušan Lukášik, CSc.

tel: +421910237237

e mail: honors@stonline.sk

Ing. ubomír Ruek

tel: +421910242484

e mail: ruzek@stonline.sk

 

HONORS, a.s. pracovisko Košice 

adresa: Murgašova 3, 040 01 Košice

email: honors@iol.sk

telefón/fax: +421556222715

 

Centrum výskumu ekonomiky obnovitených zdrojov energie a distribuných sústav

adresa: Murgašova 3, 040 01 Košice

email: honors@iol.sk

telefón/fax: +421556222715