Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

Zmluva s ministerstvom

Spoločnosť HONORS, a.s. uzatvorila  s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 25. 2. 1999 zmluvu o spolupráci, na základe ktorej vznikol celý rad dokumentov v súvislosti s pripravovanou reformou dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike. Vyvrcholením spolupráce bol materiál, ktorý bol prerokovaný vo vláde SR dňa 7. augusta 2002 pod číslom UV-5450/2002, pod návrhom označeným ako A. Súčasťou zmluvy je aj skutočnosť, že nehmotné aktíva z riešenia zostávajú v majetku spoločnosti HONORS, a.s. Navrhované riešenie v podobe transformácie II. piliera na doporučené riešenie A, rieši značnú časť problémov, spojených s dodržaním ústavných princípov rovnosti, nákladov systému II. piliera, výnosov aktív II. piliera, problémov spojených s likviditou Sociálnej poisťovne a problémov spojených  s konsolidáciou verejných financií. Jedná sa o racionálne rozdelenie funkcií II. piliera medzi okruh verejných financií a súkromný sektor. 

Na týchto stránkach dokumentujeme, že sedemročné fungovanie dôchodkového systému a najmä II. piliera ukázalo, že analýzy a návrhy z rokov 1999 až 2001, ktoré boli predložené spoločnosťou HONORS , a.s , ktoré uvádzame  v pôvodnom znení, predpokladali súčasný nevyhovujúci stav dôchodkového systému Slovenskej republiky.

Tento stav potvrdzuje aj celospoločenská diskusia, ktorú vyvolali nie len ohlásené zmeny novej vlády, ale najmä ekonomické výsledky dôchodkových správcovských spoločností pri zhodnocovaní aktív fondov II. piliera.

Kolektív autorov dokumentov z roku 1999 až 2001sa problematike dôchodkového systému venuje i naďalej a na týchto stránkach si môžete prečítať nie len kritiku súčasného systému ale aj návrhy, ktoré podľa nášho názoru môžu prispieť k vyriešeniu verejne známych súčasných problémov dôchodkového poistenia, ale aj k prispeniu vyriešenia časti problémov spojených s deficitom verejných financií a štátneho dlhu.