Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

Úloha štátu v dôchodkovom systéme

Ústava Slovenskej republiky stanovuje, že občan má právo prežiť udalosti spojené so sociálnymi rizikami dôstojne. Sociálne riziká majú štatistický charakter a preto ich ekonomické pokrytie je lacnejšie na kolektívnom základe ako na základe individuálnom. Preto jednu z rozhodujúcich úloh štátu v oblasti sociálneho systému je možné vymedziť nasledovne:

Zabezpečiť pre občanov dôstojné prežitie staroby a v prípade nastania udalostí spojených so sociálnym rizikom prostredníctvom vytvorenia ekonomických zdrojov v podobe konkurencie schopnej pracovnej sily, majetkových rezerv  a príslušných služieb pri najnižších možných spoločenských nákladoch.  

Je nevyhnutné správne identifikovať a legislatívne definovať úlohu štátu v sociálnom systéme, ktorá je iná v povinnom systéme, v ktorom štát  zákonom určuje povinnú účasť a povinnosti a práva jeho účastníkov a iná v doborvoľnom systéme, v ktorom štát zákonom reguluje a stimuluje  dobrovoľnú účasť a vymedzuje povinnosti a práva jeho účastníkov.

Úloha štátu nie je rovnaká a mení sa pri organizovaní :

 • povinného systému sociálneho a dôchodkového zabezpečenia
 • štátom stimulovaného a regulovaného dobrovoľného systému
 • dobrovoľného, štátom regulovaného systému sporenia

Úloha štátu v povinom systéme je vymedzená v nasledovných javoch, spojených s vlastnosťami človeka:

 • ochrana občanov pred tzv. miopiou občana
 • ochrana občanov pred zneužitím ich úspor ostatnými občanmi - problém verejného statku
 • zavedenie vyváženej úrovne solidarity
 • problém čierneho pasažiera
 • ochrana hodnoty investícií občana do povinného systému

V dobrovoľnom systéme má štát:

 • úlohu ochrany individuálnych práv
 • zaručiť, že služby na trhu nevťahujú občana do morálneho hazardu - občan neprijíma na seba riziká o ktorých nevie
 • regulačnú a stimulačnú úlohu

Štátom stimulovaný a regulovaný systém predstavuje medzi stupeň medzi povinným a dobrovoľným systémom, kde štát ekonomickým stimulom v podobe úľavy na dani z príjmu vytvára podmienky pre formovanie vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec.