Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

Medzinárodný seminár k reforme dôchodkového systému na Slovensku, 12. Jún 2002

Cieľom konferencie bolo predstavenie rôznych penzijných systémov a vyhodnotiť ich vhodnosť pre riešenie transformácie priebežného systému dôchodkového zabezpečenia. Rozbory, ktoré mala spoločnosť HONORS, a.s. k dispozícii umožnili predstaviť analýzy, ktoré preukazovali, že adaptácia princípov trhu na povinný systém II. piliera povedie k významným nákladom a stratám, dôsledkom ktorých môžu byť straty v dôchodkovom systéme II. piliera až do hodnôt 20% až 40%, podobne ako to bolo v prípade systému v Chile alebo Veľkej Bratánii, podrobne zhodnotených na konferencii Svetovej banky k penzijným systémom. Aj preto bol názov príspevku volený pomerne agresívne a znel:

 

Bude z občana SR nevoľník odvádzajúci povinne desiatok modernému feudálovi v podobe správcu dôchodkového systému  a prídu občania SR o dôchodok v rozsahu  300 mld Sk v dnešných cenách alebo v prípade dôchodkov slovenské  politické reprezentácie rozhodnú v záujme občana?

Desať rokov po konferencii môžeme zodpovedne a s poľutiovaním skonštatovať, že výsledky výkonnosti fondov II. piliera skutočne vykázali priemerné straty až do výšky 11,98% voči inflácii a až 30% voči projektovanému konzervatívne stanovenému zhodnocovaniu aktív 2% ročne nad infláciu.

 

Riešenie, ktoré sme v diskusii predložili, bolo založené na vyváženom rozdelení funkcií II. piliera medzi okruh verejných financií a súkromný sektor s prihliadnutím na moderné riešenia v Kanadskom systéme dôchodkového poistenia , systému ktorý OECD vyhodnotilo ako najlepší sociálny systém.