Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

Nezaniká podstata sociálneho systému? Parlamentný kuriér 6/2010

Prierezový materiál uverejnený v časopise Národnej rady Slovenskej republiky Parlamentný kuriér z polovice roku 2010 problematiky dôchodkového systému je zasadený do kontextu krízy a problematiky verejných financií v Grécku a EU. Analýzy z rokov 2000 až 2002, priebežnej analýzy z roku 2007 umožnili v roku 2010 čitateľne pomenovať problémy dôchodkového systému a zaujať k nim nielen postoj, ale aj popísať možné scenáre riešenia.